Cookie politik
Denne side benytter sig af cookies for at kunne fungere korrekt. Hvis du klikker dig videre rundt på siden accepterer du automatisk at vi benytter disse cookies. Du kan læse mere om hvilke cookies shoppen sætter på i vores generelle afsnit om cookie politik.
Nedenstående betingelser kan ændres uden varsel, og gælder også for allerede igangværende kurser / undervisningsprodukter.

KiteCPH kan ændre indholdet / forløbet af et kursus / et undervisningsprodukt såfremt det måtte findes nødvendigt. Refusion gives kun såfremt der er prisforskel på de 2 produkter, og kun på differencen på beløbene. 
 
For alle kurser gælder ift manglende eller forsinket fremmøde

Udeblivelse fra lektionen, uanset årsag, giver ikke ret til erstatningslektioner.
 
Ved udblivelse ifm kurser, hvor deltagelse i lektionen er et krav for at gennemførekurset, betales gebyr alt efter hvor sent der er faldet afbud.

Ved kurser med løbende tilmelding gælder følgende

Tilmelding til en lektion er bindende.
Kurset er påbgyndt når 1. sms eller mail med tilbud om kursus modtages, eller mail med adgang til teori-website modtages.

Ved afbud mindre end 12 timer før lektionens start betales fuld pris for lektionens længde i instruktørtimer a 550 kr incl moms.

Ved afbud mindre end mindre 24 timer før lektionens start betales 75% af fuld pris for lektionens længde i instruktørtimer a 550 kr incl moms.

Ved afbud mindre end mindre 48 timer før lektionens start betales 50% af fuld pris for lektionens længde i instruktørtimer a 550 kr incl moms.

Lektioner kan ikke overdrages til andre.

Ved kurser med fast dato

Ved aflysning af kursus mindre en end uge inden afholdelse betales 50% af kursets pris.

Ved aflysning af kursus mindre en end 2 uger inden afholdelse betales 25% af kursets pris.

Ved vejrmæssige forhold, som umuliggør kurset, flyttes kurset til en anden aftalt dag eller der kan overgåt til løbende datoer / elektronisk booking.


Ved omlægning (kun efter aftale) af kurset til løbende datoer (istedet for fast dato) er det kursistens eget ansvar at kunne deltage på de tilbudte tider. Kurset betragtes som påbegyndt når 1. sms eller mail modtages, og refunderes derfor ikke.

Ved kurser med læringsgaranti / ubegrænset undervisning

Ved kurser, som er omfattet af læringsgaranti (fx DS kurser), gælder denne garanti kun såfremt eleven følger lektionsplanen som angivet af instruktøren. Det er suværent instruktøren / KiteCPH der vurdere, om der skal tilbydes ekstra lektioner. Det er således IKKE eleven selv, som vurderer hvorvidt vedkommen er parat til at gå videre i forløbet

Varighed og forlængelse

Kurset skal være afsluttet indenfor 3 mdr efter opstart. Forlængelse kan kun ske ud fra KiteCPHs vurdering, pris herfor varierer efter kursets indhold og progression. Kurset betragtes som værende startet op når du modtager første mail / sms med tilbud om undervisning. Dette gælder uanset kursets varighed, dvs også for en-dagskurser.

Kurser refunderes ikke, hverken helt eller delvist. Kurser er personligt kan ikke overdrages til andre.

Administrationsgebyr på op til kr 500, kan forlanges såfrem normal kursusstruktur ønskes fraveget eller kurser ønskes books på andre måder end standard.

Booking foretages elektronisk via SMS/ bookingsystem. Manuelle bookninger (dvs pr telefon eller fremmøde) koster 250 kr i administationsgebyr pr gang.

Betaling for leje refunderes ikke.

Lejen starter, så snart du modtager udstyret - det samme når du afleverer tilbage.

Ved brug af klippekort er hver startet time brugt, ved 15 overtid klipper vi en time mere.

Ved skade på board opkræves min. DKK 300,-

Vi forbeholder os retten til ikke at udleje udstyr hvis vi vurdere vejret er for vildt.

Lejet udstyr skal returneres butikken.

Udstyret skal afleveres i den stand du modtog det. Kiten skal være rengjort og tør, ellers pålægger vi et gebyr på 150,- kr,-

Skader på udstyr vil blive vurderet i forhold skadens omfang. Er udstyret helt ødelagt, betales for varens købspris.

Du skal bruge beskyttelsesudstyr & vest som er CE-godkendt.

Du er alene ansvarlig for skader på lejet udstyr eller andre.